شانتاژ اداره ایران جنایت ماشین اعتراف

شانتاژ: اداره ایران جنایت ماشین اعتراف اعترافات قتل جشن عروسی

گت بلاگز عکس خبری دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رییس جمهور

به گزارش ایسنا، یوکیا آمانو، رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی یکشنبه ۷ آبان با حسن روحانی رییس جمهور دیدار و گفت وگو کرد.

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رییس جمهور

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی با رییس جمهور

عبارات مهم : آژانس

به گزارش ایسنا، یوکیا آمانو، رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی یکشنبه ۷ آبان با حسن روحانی رییس جمهور دیدار و گفت وگو کرد.

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رییس جمهور

به گزارش ایسنا، یوکیا آمانو، رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی یکشنبه ۷ آبان با حسن روحانی رییس جمهور دیدار و گفت وگو کرد.

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رییس جمهور

به گزارش ایسنا، یوکیا آمانو، رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی یکشنبه ۷ آبان با حسن روحانی رییس جمهور دیدار و گفت وگو کرد.

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رییس جمهور

واژه های کلیدی: آژانس | انرژی | حسن روحانی | رییس جمهور | عکس خبری

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رییس جمهور

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رییس جمهور

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog