شانتاژ اداره ایران جنایت ماشین اعتراف

شانتاژ: اداره ایران جنایت ماشین اعتراف اعترافات قتل جشن عروسی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی خاتمی تصمیم‌گیری در مورد پارلمان اصلاحات را به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلب

دبیرکل حزب مردم سالاری اعلام کرده بود سیدمحمد خاتمی، مدیر دولت اصلاحات با ایده تشکیل پارلمان اصلاحات موافق کرده هست، عبدالله ناصری می‌گوید خاتمی تصمیم‌گیری در ا

خاتمی تصمیم‌گیری در مورد پارلمان اصلاحات را به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلب

عبدالله ناصری: خاتمی تصمیم گیری در مورد پارلمان اصلاحات را به شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و شورای مشورتی واگذار کرد

عبارات مهم : سیاست

دبیرکل حزب مردم سالاری اعلام کرده بود سیدمحمد خاتمی، مدیر دولت اصلاحات با ایده تشکیل پارلمان اصلاحات موافق کرده هست، عبدالله ناصری می گوید خاتمی تصمیم گیری در این زمینه را به شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و شورای مشورتی سپرده است.

در حالی که مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری اعلام کرده بود سیدمحمد خاتمی، مدیر دولت اصلاحات با ایده تشکیل پارلمان اصلاحات موافق کرده است ولی یکی از اعضای شورای مشورتی خاتمی این عنوان را تایید نمی کند.

خاتمی تصمیم‌گیری در مورد پارلمان اصلاحات را به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلب

عبدالله ناصری، یکی از نزدیکان مدیر دولت اصلاحات در گفت وگو با اعتمادآنلاین، موافقت سیدمحمد خاتمی با تشکیل پارلمان اصلاحات را تایید نکرد و گفت: «آقای کواکبیان نزد آقای خاتمی آمدند و گزارشی راجع به پارلمان اصلاحات دادند که آقای خاتمی هم این گزارش را شنیدند ولی تصمیم گیری در این زمینه را به شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و شورای مشورتی سپردند.»

او تاکید کرد: «آقای خاتمی هیچ نظری نفیا و اثباتا در زمینه تشکیل پارلمان اصلاحات ندادند.»

دبیرکل حزب مردم سالاری اعلام کرده بود سیدمحمد خاتمی، مدیر دولت اصلاحات با ایده تشکیل پارلمان اصلاحات موافق کرده هست، عبدالله ناصری می‌گوید خاتمی تصمیم‌گیری در ا

ناصری در همین حال یادآور شد: «نظر اکثریت مطلق اصلاح طلبان این است که شورای عالی سیاست گذاری با اصلاح ساختار و ترکیب به کار خود ادامه دهد. طرح تشکیل پارلمان اصلاحات تحقق یافتنی نیست چون طرفدارانش در اکثریت نیستند.»

به گزارش اعتمادآنلاین مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری که به دنبال عملیاتی کردن طرح پارلمان اصلاحات است در هفتمین کنگره سراسری حزب اسلامی کار گفته بود: «خدمت سید محمد خاتمی هم این طرح را مطرح کردیم و موافق بودند.»

واژه های کلیدی: سیاست | محمد خاتمی | اصلاح طلبان | سید محمد خاتمی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog